Pozew Rozwodowy
Wzór pozwu o rozwód Drukuj

Pozew rozwodowy jest pismem, którego sporządzenie można zlecić prawnikowi, szczególnie w przypadku zupełnej nieznajomości prawa - by mieć pewność, że pismo nie zawiera błędów. W wielu przypadkach można jednak samodzielnie przygotować pozew rozwodowy na podstawie sporządzonych przez prawnika szablonów. Poniżej znajdziesz listę gotowych pism do zastosowania.

W zależności od sytuacji między małżonkami, w pozwie rozwodowym mogą zostać zawarte dodatkowe adnotacje związane z przyznaniem opieki nad wspólnymi małoletnimi dziećmi, z podziałem majątku wspólnego, ubieganiem się o alimenty od byłego małżonka etc. Wszystkie te kwestie można w niektórych sytuacjach załatwić w ramach jednego postępowania w sądzie, często jednak są one przedmiotem odrębnych postępowań.

Który wzór pozwu będzie dobry dla mnie?

  • Jeśli sytuacja między małżonkami jest trudna - jedno z nich nie zgadza się na rozwód, zamierzają walczyć o opiekę nad dziećmi i o wysokość alimentów, nie są zgodni co do podziału mieszkania i reszty majątku - wówczas lepiej wybrać ogólny wniosek o rozwód. Jeśli nie ma zgodności między małżonkami - podział majątku i kwestia opieki nad małoletnimi dziećmi i tak nie zostaną rozpatrzone w ramach tego samego postępowania, nie warto więc składać zbyt rozbudowanego wniosku.
  • Jeśli jedno z małżonków chce rozwodu ze względu na rażące zaniedbania ze strony drugiego - zdradę, alkoholizm, przemoc rodzinną etc. - wówczas należy przygotować pozew o rozwód z orzekaniem o winie.
  • Jeśli małżonkowie wspólnie podejmują decyzję o rozwodzie, wówczas należy wybrać wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie.
  • Jeśli małżonkowie są zgodni co do samego rozwodu oraz podziału majątku, kwestii opieki nad dzieckiem i wysokości alimentów - wówczas wszystko można zawrzeć w jednym pozwie. Takie sprawy rozstrzygane są najszybciej - małżonkowie nie walczą między sobą, mogą się obejść w sądzie bez pełnomocników, sędzia nie musi powoływać świadków.

 

Wzór pozwu o rozwód - wzór ogólny

Pozew rozwodowy w podstawowej postaci - bez żadnych dodatkowych roszczeń związanych z dziećmi czy z majątkiem wspólnym. Pobierz dokument.

 

Wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie

Pismo takie należy złożyć w sytuacji, gdy obydwoje małżonkowie zgodnie nie chcą, by sąd orzekał o winie za rozpad ich związku. Domyślnie sąd bowiem orzeka, która ze stron jest winna. Rozwód bez orzekania o winie można przeprowadzić znacznie szybciej, niż w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie. Pobierz dokument.

 

Wzór pozwu o rozwód z orzekaniem o winie i zasądzeniem alimentów na dzieci

Dokument ten składany jest przez osobę poszkodowaną przeciwko osobie winnej rozpadowi związku. Dodatkowo dokument zawiera żądania dotyczące przyznania alimentów na małoletnie dzieci małżonków. Pobierz dokument.

 

Wzór pozwu rozwodowego z rozstrzygnięciem sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania

Pismo to składa się, aby podczas postępowania rozwodowego sąd dodatkowo rozstrzygnął kwestię podziału wspólnego mieszkania, zakupionego podczas trwania małżeństwa i wchodzącego w skład wspólnego majątku małżonków. Pobierz dokument.

 

Wzór pozwu rozwodowego z podziałem wspólnego majątku

Dokument ten składa się, gdy podczas jednego postępowania ma zostać rozstrzygnięta kwestia ustania małżeństwa oraz podziału majątku wspólnego małżonków. Obie te kwestie mogą być przedmiotem dwóch odrębnych postępowań. Pobierz dokument.

 

Wzór pozwu rozwodowego z wnioskiem o rozstrzygnięcie władzy rodzicielskiej i przyznanie alimentów

Pozew ten kompleksowo załatwia kwestię rozwodu, rozstrzygnięcia, z kim dzieci będą mieszkać oraz przyznania odpowiedniej stawki alimentów. Sprawy te mogą być przedmiotem odrębnych postępowań. Pobierz dokument.

 

Wzór pozwu rozwodowego z żądaniem alimentów

Pozew ten dotyczy nie tylko rozwodu, ale też żądania odpowiedniej kwoty alimentów na byłego małżonka (nie na dzieci!). Dotyczy to wyłącznie rozwodów z orzeczeniem o winie. Pobierz dokument.

 
Brak zgody na rozwód Drukuj

Ludzie wiążą się ze sobą w związek małżeński, aby spędzić ze sobą całe życie. Jednakże w pewnym momencie może dojść pomiędzy małżonkami do trwałego rozkładu pożycia. Jeżeli taka sytuacja trwa dłużej, małżonkowie zazwyczaj decydują o rozwodzie. Ale co w sytuacji, kiedy jedna ze stron nie zgadza się na rozwód? Czy wówczas sytuacji rozwód jest niemożliwy? Co przewiduje prawo cywilne?

 

Więcej…
 
Rozwód cywilny Drukuj

W sytuacji kiedy pomiędzy małżonkami doszło do całkowitego rozpadu pożycia małżeńskiego, jedynym rozwiązaniem jest rozwód cywilny. W niniejszym artykule przedstawimy jak wygląda rozwód pod kątem prawa cywilnego, jakie są rodzaje rozwodów, oraz jakie są jego przesłanki.

 

 

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia12345678następnaostatnia »

Strona 1 z 8